Esteu aquí

Autonòmiques 21D 2017
El dijous 21 de desembre de 2017 se celebraran eleccions al Parlament de Catalunya. En aquesta pàgina disposareu d'informació actualitzada sobre la convocatòria electoral.

 

Cens electoral


A Sant Joan Despí, el cens electoral està format per 25.344 electors i electores. El cens vigent per a aquestes eleccions és el que es va tancar l'1 d'agost de 2017.

Durant el període electoral, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ofereix un servei de consulta perquè els electors puguin comprovar les dades de la seva inscripció al cens electoral a l'adreça https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones_ca (es requereix certificat electrònic).

Els electors també poden comprovar les dades de la seva inscripció al cens electoral tot adreçant-se a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral o bé al telèfon 901101900 (servei d'atenció telefònica en horari de dilluns a divendres no festius de 9 a 14 hores, excepte el 18 de desembre, que s'amplia de 16 a 18 hores, i el 21 de desembre, en què l'horari serà de 8 a 20 hores).

 

Vot presencial


La votació s’iniciarà a les 9.00 hores del dia 21 de desembre fins a les 20.00 hores del mateix dia. A Sant Joan Despí, els electors podran exercir el seu dret a vot en 43 meses distribuïdes en 9 col·legis electorals. Els col·legis són els habituals de les darreres conteses electorals:
 
  • Pavelló Municipal Salvador Gimeno (carrer Major, 75)
  • Centre Cívic Sant Pancraç (passeig del Canal, 2)
  • Centre Jujol-Can Negre (plaça de Catalunya, s/n)
  • Escola Bressol Sol Solet (rambla de Josep Maria Jujol, 5)
  • Biblioteca Miquel Martí i Pol (avinguda de Barcelona, 83)
  • ICARTH-Antiga Escola Pascual Cañís (carrer de l'Orfeó Català, 6)
  • Centre Cívic Les Planes (carrer de John F. Kennedy, 4)
  • Centre de Barri Antoni Gaudí (plaça de l'Estatut, 5)
  • Centre Cívic Pla del Vent-Torreblanca (carrer de Rubió i Tudurí, 5)

L'Oficina del Cens Electoral remet una targeta censal a tots els electors residents a Catalunya amb les seves dades d'inscripció en el cens i el local electoral on els correspon votar. Els electors també poden consultar la mesa i el local electoral on els pertoca votar a l'adreça https://sede.ine.gob.es/consulta_mesas_locales_ca

Per exercir el dret a vot en la mesa electoral, cal identificar-se amb algun d'aquests documents: Document Nacional d'Identitat (DNI), Passaport (amb fotografia) o bé el Permís de conduir (amb fotografia).

Les eleccions tindran lloc el dijous 21 de desembre, que és dia feiner. Els treballadors i treballadores tenen dret a un temps (en funció de la seva jornada i del nombre d’hores laborables que coincideixen amb l’horari de votació) per poder exercir el seu dret a votar. Més informació a: http://www.parlament2017.cat/ca/detall/noticia/20170412_NP_Instruccions_treballadors_eleccions.html

 

Vot per correu


L'Oficina del Cens Electoral remetrà, per correu certificat, a les persones que ho hagin sol·licitat la documentació necessària per poder emetre el seu vot. Un cop rebuda la documentació, hauran d'enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, no més tard del 18 de desembre a les 14 hores. L'oficina de Correus de Sant Joan Despí està situada al carrer de Montjuïc, 11 (horari: feiners, de 8.30 a 20.30 hores, i dissabtes, de 9.30 a 13.00). Els electors que hagin demanat el vot per correu no podran votar presencialment a la mesa electoral.

 

Meses electorals


La designació dels membres de les meses electorals es fa per sorteig públic. Cada mesa està formada per un president/a i dos vocals. La formació de les meses compet als ajuntaments sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona.

El sorteig dels presidents i vocals, titulars i suplents, que formaran les 43 meses electorals que hi haurà a Sant Joan Despí va tenir lloc el 23 de novembre a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

El càrrec de president/a o de vocal és obligatori, tot i que existeixen determinades causes que poden justificar la impossibilitat d'exercir-lo. Les persones que hagin estat designades disposen del termini de set dies des de la notificació per al·legar davant la Junta Electoral de Zona una causa justificada i documentada que els impedeixi l'acceptació del càrrec.

Per a més informació sobre la constitució de les meses electorals i els drets i deures dels seus membres, consulta aquest enllaç.

 

Candidatures


La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha proclamat les següents candidatures a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017. 

 

Campanya electoral


La campanya electoral finalitza a les 00.00 hores del 20 de desembre.

 

Resultats


Al llarg de la jornada electoral, l'Ajuntament de Sant Joan Despí informarà de les dades de participació i de l'escrutini de les eleccions a la ciutat a través de la web municipal www.sjdespi.net.