Esteu aquí

Municipals 2019Eleccions municipals i al Parlament Europeu del 26 de maig de 2019


Exposició del cens electoral del 8 al 15 d'abril

El període d’exposició al públic del cens electoral per a les properes eleccions municipals i al Parlament Europeu del 26 de maig de 2019 serà del 8 al 15 d’abril, ambdós inclosos. Es pot consultar a través de la pàgina web de l’Institut Nacional d’Estadística (www.ine.es) i presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (camí del Mig, 9).

En cas necessari, es podran fer les pertinents reclamacions sobre inclusions, exclusions o modificacions en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i dimecres de 16.30 a 19 hores, a les dependències de l’OAC.

Per poder exercir el dret de vot a les eleccions és necessari estar inscrit correctament en el cens electoral.


Web per a la consulta de Cens Electoral de l’Institut Nacional d’Estadística

Durant el període electoral, estarà disponible a Internet un servei de consulta perquè els electors puguin comprovar les dades de la seva inscripció al cens electoral, a l'adreça: https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1259951633488&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout


Cens electoral i dret de vot

En aquestes eleccions poden participar els electors del CER i els electors del CERA, aquests últims han de formular la sol·licitud de vot a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la seva província d'inscripció.

· CER: Cens dels electors espanyols residents.
· CERA: Cens dels electors espanyols residents - absents que viuen a l'estranger.


Cens vigent

D'acord amb l'article 39.1 de la LOREG, el cens vigent per a les eleccions que se celebraran el 26 de maig de 2019 serà el tancat el 30 de gener de 2019 i recull els moviments comunicats pels ajuntaments. En aquest cens s'incorporaran les reclamacions estimades.


Servei de consulta del cens electoral i reclamacions

Durant un termini de vuit dies, entre el 8 i el 15 d’abril, els ajuntaments mantindran un servei de consulta del cens vigent; les llistes d'electors residents a l'estranger es podran consultar també en aquestes mateixes dates en els consolats.

Del 8 al 15 d’abril, qualsevol persona pot presentar reclamació sobre les seves dades censals en els ajuntaments, consolats o directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral.

Totes les reclamacions presentades es resolen en els tres dies següents i es notifiquen als interessats.


Enviament de targetes censals

L'Oficina del Cens Electoral remetrà als electors que hagin canviat les seves dades d'inscripció en el cens electoral respecte a les Eleccions a les Corts Generals. Aquests enviaments es realitzaran a partir del 29 d’abril. Qualsevol canvi a les dades de la taula o en relació al local electoral, posterior a l’enviament de la targeta censal, serà comunicat als electors.


Vot per correu dels electors residents a Espanya

Els electors residents poden sol·licitar el vot per correu del 2 d’abril al 16 de maig. Per fer-ho és necessari emplenar una sol·licitud disponible a qualsevol oficina de Correus d'Espanya i dirigir-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la seva província d'inscripció. Els electors han de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Els electors que sol·licitin el vot per correu no poden votar personalment a la mesa electoral.

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l'elector, entre el 6 al 19 de maig, per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot.

Rebuda la documentació, aquests electors han d'enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, no més tard del 22 de maig.


Vot per correu dels electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l'estranger

Els electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l'estranger, una vegada efectuada la convocatòria, que prevegin romandre en aquesta situació fins el dia de la votació, i que desitgen participar en les eleccions, han de figurar inscrits en el Registre de Matrícula Consular com no residents i sol·licitar la documentació per exercir el dret de sufragi des de l'estranger a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, no més tard del dia 27 d’abril. Aquesta sol·licitud s'ha de lliurar personalment a l'Oficina consular de carrera o secció consular d’ Ambaixada (Consolat espanyol més pròxim a la seva residència a l'estranger).

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l'elector al domicili a l'estranger indicat en la sol·licitud, entre el 30 d’abril i el 6 de maig per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot. Aquest termini pot ser ampliat fins el 14 de maig en el cas d'haver impugnació de candidats. Rebuda la documentació, els electors han d'enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, no més tard del 22 de maig.


Vot dels electors residents absents que viuen a l'estranger

Els electors residents a l'estranger que vulguin exercir el seu dret a votar a les eleccions a les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu de 26 de maig han de formular mitjançant imprès oficial la sol·licitud de vot dirigida a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província corresponent al seu municipi d'inscripció .

L'Oficina del Cens Electoral ha enviat a tots els electors residents a l'estranger amb dret de vot a les eleccions a les Municipals i al Parlament Europeu l'imprès oficial de sol·licitud de vot, que inclou una clau que possibilita la seva formulació per Internet.

Les sol·licituds de vot han de ser formulades pels electors del 2 al 27 d’abril i es poden fer per Internet o ser enviades a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent per fax o correu postal.

Per fer ús d'Internet és necessari accedir a la seu electrònica de l'INE, Sol·licitud de vot dels electors del CERA i identificar-se amb un certificat electrònic associat al DNI de l'elector i reconegut per la Seu o amb la clau enviada a l'imprès oficial.


Informació general

Serveis on s'atendran totes les consultes que puguin ser formulades en relació amb aquestes eleccions:

Ajuntament de Sant Joan Despí: Servei d'atenció presencial i telefònica al número 93 480 60 00 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimecres de 16:30 a 19 hores.

Oficina del Cens Electoral: Servei d'atenció telefònica en el 901 101 900 en horari de dilluns a divendres no festius de 9 a 14 hores, i el dia de la votació, en què l'horari serà de 8 a 20 hores.


Per Internet, els tràmits disponibles són:

Per a consultar les dades d'inscripció per Internet, s'exigeix ​​un certificat electrònic dels publicats per la seu electrònica de l'INE. Qui no tingui un certificat dels indicats no podrà obtenir informació particularitzada a través d'aquest mitjà.

El servei estarà disponible durant tot el procés electoral, inicialment amb la informació de les llistes de consulta i, un cop resoltes les reclamacions, amb el cens electoral de votació.

· Consulta de taula i local electoral on li correspon votar, sense necessitat de posseir el certificat digital, per diferents criteris de cerca, aportant com dades obligatòries la província, el municipi i la inicial del primer cognom, a través de l'adreça https://sede.ine.gob.es/ce-mesas

· Consulta de l'estat de l'enviament de la documentació per al vot per correu. Per aquesta consulta cal aportar l'identificador (DNI o passaport) i la data de naixement, a l'adreça: https://sede.ine.gob.es/consulta-vot-correu

La identificació per votar i/o realitzar consulta del cens o reclamació es realitzen amb la següent documentació personal (han de ser originals, no fotocòpies)

· Document nacional d'identitat (DNI).
· Passaport (amb fotografia).
· Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).


Informació col·legis electorals i meses a Sant Joan Despí

A Sant Joan Despí hi haurà 9 col·legis electorals, sense que s'hagin produït modificacions respecte a les darreres eleccions.

Pavelló Municipal Salvador Gimeno
Centre Cívic Sant Pancraç
Centre Jujol (Can Negre)
Escola Bressol Sol Solet
Biblioteca Miquel Martí i Pol
ICARTH (Antiga Escola Pascual Cañís)
Centre Cívic Les Planes
Centre de Barri Antoni Gaudí
Centre Cívic Pla del Vent- Torreblanca

Meses electorals: 46
Número de districtes: 5
Número de seccions: 21


Transport per a persones amb mobilitat reduïda

La Creu Roja oferirà el servei d’acompanyament als locals electorals durant el dia 26 de maig a aquelles persones amb dificultats de mobilitat. Feu la sol·licitud a través del telèfon 902 222 292 fins al dia 17/05/2019 (les peticions efectuades amb posterioritat a aquesta data no poden tenir garantida la disponibilitat del servei).


Candidatures presentades a Sant Joan Despí

Les candidatures presentades a la circumscripció electoral de Sant Joan Despí per a les eleccions municipals del 26 de maig són les següents:

· Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)
· Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)
· Ciutadans, Partido de la Ciudadanía (Cs)
· Alternativa Municipalista Asamblearia por Sant Joan Despí-Fes Sant Joan Despí (FES-Sant Joan)
· Societat Justa Despí (S.J.D.)
· Podemos (Podemos)
· Junts per Sant Joan Despí (JxSJD-JUNTS)
· Partit Popular/Partido Popular (PP)
· Sant Joan Despí En Comú-En Comú Guanyem (SJDespí En comú-ECG)