Esteu aquí

Estabilitat pressupostària

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Aquest apartat fa referència a la capacitat de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la regla de la despesa i el límit d’endeutament, segons la normativa vigent (LOEPSF, Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de les Administracions Públiques).
En aquest sentit des de l'Ajuntament de Sant Joan Despí s'envia al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per la seva posterior validació.
 

Trimestre Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària Compliment dels objectius de sostenibilitat financera Periode mitjà de pagament
 
Data de comunicació al Ple
Primer trimestre 2016 Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 22,46% dels ingressos ordinaris. 12,54 díes 26.05.2016
Segon trimestre
2016
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 20,24% dels ingressos ordinaris. 08,75 díes 29.09.2016
Tercer trimestre
2016
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 20,94% dels ingressos ordinaris. 18,09 díes 24.11.2016
Quart trimestre
2016
Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària i existeix capacitat de finançament Es compleixen els objectius de sostenibilitat financera. El deute equival al 19,59% dels ingressos ordinaris. 11,02 díes 23.02.2017


Pel que fa referència a l'any 2015 es compleix amb l'objectiu establert. Per més informació podeu consultar a Govern Obert.

Endeutament

En la següent taula s'inclou el deute viu de l'Ajuntament de Sant Joan Despí des de l'any 2010. Podeu ampliar la informació consultant a Govern Obert.

Any Deute viu
Endeutament
2015 8.732.000
2014 10.230.000
2013 13.923.000
2012 11.600.000
2011 13.235.000
2010 11.015.000