Pressupost 2021

 

Consulta el Pressupost municipal de 2021 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí


Cada any, l'Ajuntament presenta a la ciutadania la proposta de Pressupost municipal, prèviament al seu debat al Ple. Pots consultar i/o descarregar el document relatiu al Pressupost municipal de 2021 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí -inclou ingressos (resum per capítols), despeses (resum per polítiques, grups de programes, capítols, conceptes econòmics, òrgans gestors) i pla d'inversions i finançament-.

També podeu consultar el resum gràfic aquí

Consultes i suggeriments

Aquest any, la situació sanitària no farà possible la celebració de l'habitual audiència pública en acte presencial d'aquesta proposta pressupostària.
Tot i això, del 19 al 23 de novembre podeu plantejar les vostres preguntes, fer consultes o enviar suggeriments per correu electrònic a pressupost2021@sjdespi.cat. Rebreu per e-mail la resposta.