Esteu aquí

Oficina d'Atenció a la Ciutadania

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania té com a objectiu atendre les consultes i sol·licituds que els ciutadans i ciutadanes adrecen a l’Ajuntament.

Ofereix un servei integral d’atenció personalitzada a la ciutadania per qualsevol canal: presencial, telefònic o telemàtic.

Al Registre General d’Entrades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, podeu fer arribar les vostres peticions o presentar la documentació per als tràmits oficials que tingueu amb l’Ajuntament.
 

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
Adreça: Camí del Mig, 9
Telèfon: 93 480 60 00
 

Horari d’obertura al públic de l’OAC és:

Des de l'1 d'octubre fins al 31 de maig

  •     De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores
  •     Dimecres de 8:30 a 14:00 i de 16:30 a 19:00 hores


Des de l'1 de juny fins al 30 de setembre

  •     De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores

 

Atenció telemàtica:

  •      Recepció i gestió de correus electrònics de la ciutadania: ajuntament@sjdespi.net
  •      A través de la Seu Electrònica els tràmits més habituals es poden realitzar on-line.

 

CITA PRÈVIA
DEGUT A LA SITUACIÓ DERIVADA DE LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19, L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ ATÉN EXCLUSIVAMENT AMB CITA PRÈVIA.

Els tràmits habilitats per cita prèvia:


PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS:

1.    Alta per canvi de residència
2.    Canvi de domicili
3.    Renovacions i confirmacions de residència

 

REGISTRE GENERAL D’ENTRADES:

1.    Presentació d’instàncies per a interessats no obligats a presentar electrònicament les seves sol·licituds i que no disposin de mitjans electrònics per fer-ho a través de la Seu electrònica

Podeu obtenir cita prèvia amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí trucant al telèfon 93 480 60 00 en horari de 08:30 a 14:00h.

 

* Important:
Recomanem per obrir els formularis de pdf editables la utilització dels navegadors Chrome o Firefox i / o d'un visor de PDF en els equips de sobretaula o portàtils.

 

___________________________________


· Instància genèrica (Seu electrònica)/ PDF iconInstància genèrica (pdf)
· Queixes, suggeriments i propostes
· Sol·licitud d'accés a la informació pública
· Validació de documents


___________________________________

 Padró Municipal d'Habitants:

· Volant d'empadronament actual**
·
Volant de convivència actual**
·
Altes al Padró Municipal d’Habitants per canvi de municipi
· Canvis de domicili dins del mateix municipi
· Altes al Padró Municipal d’Habitants per naixement
· Modificacions de dades personals al Padró Municipal d'Habitants
· Certificats d'empadronament de residència**
·
Certificats d'empadronament de residència històrics**
·
Baixes del Padró Municipal d'Habitants
· Baixes del Padró Municipal d'Habitants de ciutadans estrangers per trasllat fora d'Espanya
 

** Per facilitar l’expedició de volants de convivència o d'empadronament, requerits per a tràmits amb altres administracions o altres organismes per gestions urgents i inajornables, s’ha habilitat el tràmit Instància genèrica a través de la Seu electrònica, per permetre a les persones físiques l'obtenció de volants mitjançant la identificació idCAT Mòbil.


Territori, activitats, mobilitat i medi ambient:

· Comunicació instal·lació de sacs de runa
· Comunicació d'obres menors 
·
Comunicació prèvia ambiental
· Comunicació prèvia d’obertura
· Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
· Declaració responsable d’obertura
· Declaració responsable en matèria de salut alimentària
· Sol·licitud prèvia en matèria d’incendis
· Comunicació de canvi de titularitat d’activitats
· Llicència ambiental
· Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats
· Autorització d’ús d’espai públic per fotografiar o filmar la via pública o els edificis municipals de Sant Joan Despí
· Autorització d'ocupació de la via pública (obra, neteja, mudança, etc.)
· Recollida d'oli, material i mobles
· Sol·licitud d'ús social dels centres educatius (tràmit fora de servei)

___________________________________

Acció social:

· Servei de Teleassistència
· Servei de transport adaptat esporàdic
· Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
· Informes d'estrangeria

___________________________________


Altres tràmits habituals:

· Registre Municipal d'Unions Civils
· Celebració de casaments civils
· Reclamació a l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
· Inscripció al cens caní municipal
· Llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos
· Com sol·licitar un plànol de Sant Joan Despí
· Com puc fer una al·legació a una multa de trànsit de Sant Joan Despí
· Compulsa de documents
· Petició de dades estadístiques i estudis de població
· Requisits per l’atorgament de la targeta d’aparcament de la ZONA VERDA per residents del barri Residencial Sant Joan

___________________________________


Tràmits relatius als drets ARCO de protecció de dades personals:

· Exercici del dret d'accés
· Exercici del dret d'oposició
· Exercici del dret de cancel·lació
· Exercici del dret de rectificació

· Exercici del dret a la limitació del tractament

___________________________________


Tràmits d'altres administracions:

· On adreçar-me per canviar el DNI o passaport
· Com notificar a l'Agència Tributària (Hisenda) el canvi de domicili
· On adreçar-me per tenir metge del sistema públic de salut a Sant Joan Despí

 

Fitxers adjunts: