Esteu aquí

Organització municipal

L' organització de l'Ajuntament de Sant Joan Despí està distribuïda en tres àrees fonamentals:

ALCALDIA PRESIDENCIA

Responsable de la coordinació municipal, el gabinet d'alcaldia, l'oficina d'atenció al ciutadà, la secretaria general, la intervenció i la gestió tributaria.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I SERVEIS GENERALS

Responsable del planejament i la gestió de l’urbanístic del municipi, manteniment de l’espai públic, neteja viària, clavegueram i col·lectors, parcs i zones verdes, brigada municipal, transport i sostenibilitat, seguretat i convivència, serveis generals de l’Ajuntament, sistemes d’informació, transparència, recursos humans, cementiri municipal, consum, promoció econòmica, ocupació, comerç i mercats municipals.

 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

Coordinació i control de totes les polítiques relacionades i derivades de l’atenció a la persona i les seves necessitats als àmbits dels serveis socials, la igualtat, les persones amb discapacitat, l’educació, la cultura, els esports, la joventut, la gent gran i el voluntariat. També se n’ocupa del turisme, el patrimoni històric-artístic i l’Arxiu municipal.

organigrama polític
 
ORGANIGRAMA TÈCNIC