Esteu aquí

Participació ciutadana

govern obert participació

Mecanismes de participació

Els mecanismes de participació que es desenvolupen a una ciutat donen proves del grau de maduresa col·lectiva i d’enfortiment de la seva democràcia local.

A Sant Joan Despí s’ha volgut fomentar la concepció de ciutadania activa, dialogant, cívica, tolerant i compromesa amb el seu municipi.

En aquest apartat podreu trobar informació dels diferents mecanismes participatius de què disposa la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí disposa d’una normativa que regula la participació ciutadana en els assumptes públics.

  PDF icon reglament_de_participacio_ciutadana.pdf

Òrgans municipals de participació

Les comissions sectorials són òrgans consultius. Permet el treball conjunt entre l'Administració i ciutadania en temes d’interès de ciutat dins dels diferents àmbits d’actuació de la cultura, l’educació, la solidaritat, així com de col·lectius específics de població (dones, gent gran, joventut, etc.)

Processos participatius en tràmit

Podeu fer propostes i suggeriments als processos oberts actualment.
Per fer arribar les vostres aportacions només cal que empleneu una instància genèrica
https://goo.gl/bK9CNX
a la que podreu adjuntar la documentació que considereu oportuna. PDF icon informacio_modificacio_ordenanca_de_transparencia_i_administracio_electronica.pdf
 
  • Creació del Park&Ride:
PDF icon projecte_de_modificacio_del_reglament_del_servei_daparcaments.pdf
 
  • Modificació de l'ordenança de taules de cafè:
PDF icon projecte_de_modificacioestabliments_hostaleria.pdf
 
  • Projecte de reglament de funcionament de la deixalleria municipal.

PDF icon projecte_de_reglament_de_funcionament_de_la_deixalleria_municipal.pdf
 
  • Actualització del reglament del Consell Municipal de Salut

PDF icon 2017_normativa_consell_salut.pdf

  • Projecte de modificació parcial de l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària

PDF icon modificacio_ordenanca_mercats_venda_no_sedentaria.pdf

  • Proposta de modificació del reglament del servei d'aparcaments. Zones d'estacionament sotmeses a control horari (zones blaves i verdes)
PDF icon proposta_de_modificacio_del_reglament_de_zona_blava_i_zona_verda.pdf


Processos participatius realitzats

Pots consultar quins han estat els processos participatius fins el moment i quines propostes s'han generat.

  • Pla d'Actuació Municipal 2016-2019 (PAM) 

PDF icon pam_document_base.pdf  PDF icon informe_principals_resultats_sjd_2025.pdf

  • Consulta veïnal per a la reforma del Carrer del Bon Viatge

PDF icon resultats_del_proces_participatiu_bon_viatge.pdf


Espais de participació ciutadana

La nostra ciutat ha crescut molt en generació de noves instal·lacions i serveis.
Sant Joan Despí pot gaudir d’una xarxa molt rica d’equipaments (esportius, socials, culturals i educatius) com a generadors de serveis de qualitat.

Són centres que permeten apropar els serveis municipals als ciutadans i les ciutadanes, així com desenvolupar una gran varietat d’activitats, impulsades tant des de l’Administració local com des de la ciutadania organitzada.

Xarxes ciutadanes

Sant Joan Despí és una de les ciutats amb més tradició associativa. Són ciutadans i ciutadanes compromesos amb el seu municipi, que treballen des de l’esperit del voluntariat.

Les associacions són generadores de participació, donen a la població una àmplia oferta d’activitats dins del món de la cultura popular, l’esport, l’educació el lleure, la solidaritat, el medi ambient, entre d’altres.

Totes les persones amb inquietuds socials i/o culturals, que vulguin dedicar part del seu temps lliure a la pràctica d’aquestes activitats; així com de formar part activa del món associatiu local, podran trobar àmplia informació en aquest apartat Despientitats