Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 15/10/2018 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)
 

  • Proposta d'aprovació de l'expedient i la convocatòria pública per a l’adjudicació directa dels drets de concessió administrativa, de les parades dels mercats municipals declarades desertes en el procediment obert CO2018020PATR, convocat en virtut de l'acord de la Junta de Govern Local de data 12.03.2018

 

  • Proposta per l'acceptació de la renúncia del Sr. F. M. R. a la concessió administrativa que té per objecte, l'ús privatiu del domini públic destinat a l'activitat de cafeteria restaurant del Centre Miquel Martí i Pol.