Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 2/12/2019 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)
 

  1. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de lloguer de la nau a ADSA a l’avinguda Generalitat, 20.
  2. Proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal de preus públics: Celebració de matrimonis civils.
  3. Proposta d’aprovació de modificació de l’ordenança fiscal de preus públics: Gestió de recaptació de rebuts.