Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 26/2/2018 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Proposta de ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues, per a l'adjudicació a favor de Solidança Treball EI, S.L. del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta.