Esteu aquí

L'Ajuntament ofereix ajuts per pagar fins al 50% de l'IBI

10/04/2018 - Acció social

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix una subvenció perquè les famílies en situació de vulnerabilitat puguin reduir fins al 50% el cost del rebut de l'IBI (Impost sobre béns immobles) d'enguany. Com a novetat, també es podran acollir a aquest ajut les persones que visquin de lloguer i que en el seu contracte consti que han de pagar l'IBI.

L'immoble sobre el qual es demana l'ajut ha de ser la residència habitual del sol·licitant. Per acollir-se a la subvenció, la persona sol·licitant ha de complir una sèrie de requisits: residir de manera continuada a Sant Joan Despí (com a mínim des de l'1 de gener de 2018); que ni la persona sol·licitant ni cap de les que convisquin amb ella sigui propietària d'un altre immoble; que el conjunt d'ingressos de la persona sol·licitant no sigui superior a 1,5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya -569,12 euros mensuals i 7.967,73 anuals-, tot i que aquest límit econòmic es va incrementant en funció de les persones que convisquin en la unitat familiar-, i que el valor cadastral de l'habitatge sigui com a màxim de 130.000 euros o estigui sotmès a règim de protecció pública.

Per demanar l'ajut cal presentar una sol·licitud específica en el Registre General de l'Ajuntament (Oficina d'Atenció a la Ciutadania-camí del Mig, 9), juntament amb una fotocòpia del DNI del sol·licitant i la documentació corresponent. L'imprès es facilitarà a l'OAC i als centres cívics Sant Pancraç i les Planes.

El termini per a sol·licitar la subvenció estarà obert fins al 15 de maig. L'ajuda es farà efectiva mitjançant la compensació del rebut de l'IBI de 2018. L'Ajuntament de Sant Joan Despí dedica 10.000 euros a aquestes subvencions.

Consulta les bases reguladores de la subvenció en aquest enllaç