Esteu aquí

Crònica del Ple: Sessió ordinària del mes de setembre de 2018

27/09/2018 - Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 27 de setembre de 2018 en sessió ordinària, va començar amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior i amb la lectura de les resolucions de l'Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals de Convergència i Unió (CiU), Partit Popular (PP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede (SQP) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictàmens.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea d'Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, Convivència i Serveis Generals, el Ple va ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data de 17 de setembre de 2017 sobre la formalització de conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la implantació i gestió de l’abonament e-Bicibox, del servei d’aparcaments segurs de bicicletes complementaris als mitjans de transport públic metropolità/Servei Bicibox, al municipi, amb els vots a favor CiU, PP, ICV-EUiA, Cs, ERC i PSC i l'abstenció d'SQP. Per unanimitat es va aprovar l’increment de les retribucions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i dels seus càrrecs electes i modificació de la Relació de Llocs de Treball. A banda, es va donar compte de l’estabilitat pressupostària i del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2018.

En l'àmbit relatiu a la Comissió Especial de Comptes, el Ple va aprovar el compte general de l’Ajuntament i la societat municipal Aparcamientos Despí S.A. corresponent a l’exercici de 2017, amb els vots de CiU, ICV-EUiA, Cs i PSC, l'abstenció de PP i el vot en contra d'ERC i SQP.

Finalment, va entrar un punt d'urgència, la proposta d'aprovació de la formalització d'un conveni de col•laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per al finançament de les obres del Projecte de millora paisatgística a l’àmbit del picnic del riu Llobregat a Sant Joan Despí, que es va aprovar per unanimitat.

En la part de control, el Ple va rebutjar la moció de Cs de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania, amb els vots contraris de CiU, ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC i els vots a favor de PP i Cs.

En l'apartat de Precs i preguntes, ERC va preguntar sobre la regulació dels patinets elèctrics i sobre l'actuació prevista en la pastilla de terreny de l'avinguda de Barcelona entre el carrer de Francesc Macià i el passeig del Canal, on actualment hi ha pistes de petanca i la seu de l'associació de veïns El Pi.

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes de violència masclista.