Esteu aquí

Crònica del Ple: Sessió ordinària del mes d'octubre de 2018

25/10/2018 - Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 25 d'octubre de 2018 en sessió ordinària, va començar amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior i amb la lectura de les resolucions de l'Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals de Convergència i Unió (CiU), Partit Popular (PP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede (SQP) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictàmens.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea d'Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, Convivència i Serveis Generals, el Ple va aprovar la modificació del contracte que té per objecte la prestació dels serveis d’atenció educativa i altres de caràcter complementari de la xarxa municipal d’escoles bressol de Sant Joan Despí, amb la finalitat d’adequar l’oferta de places a la demanda resultant del procés de matriculació per al curs 2018/2019, amb els vots a favor de CiU, PP, ICV-EUiA, Cs i PSC i l'abstenció d'ERC i SQP. Per unanimitat es va aprovar la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotacional públic a l’avinguda de la Generalitat, s/n, de Torreblanca, d’equipaments comunitaris i dotacionals de nova creació de caràcter local, clau 7b, a clau 10 hp-g/j, sistema d’habitatge dotacional, al terme municipal de Sant Joan Despí. També es va fer l'aprovació provisional de l’expedient de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2019, amb els vots a favor de CiU, ICV-EUiA i PSC, l'abstenció de Cs i SQP i el vot en contra de PP i ERC. Per unanimitat es van designar el diumenge 30 de juny i el diumenge 29 de desembre com els 2 dies festius addicionals d'obertura comercial a Sant Joan Despí per a l'any 2019.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Serveis a la Persona i Drets Socials, el Ple va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, mitjançant un nou text estatutari, amb el suport de CiU, ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC i l'abstenció de PP i Cs.

En l'apartat de Precs i preguntes, ERC va preguntar sobre la seguretat en relació a la ubicació de marquesines prop de passos de vianants i de carrils bici, sobre la instal·lació d'elements naturals en la urbanització del carrer Major i sobre protestes sindicals a FiraDespí. Per la seva banda, Cs va demanar si es pot habilitar alguna sala de lleure per a la gent gran o amb dificultats de mobilitat al Centre Cívic Antoni Gaudí.

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes de violència masclista.