Esteu aquí

Noves subvencions per fomentar l'activitat econòmica i l'ocupació

01/06/2018 - Economia i ocupació

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha obert un nou paquet de subvencions amb l'objectiu de fomentar l'activitat econòmica en els establiments comercials i en els mercats municipals i d'incentivar les empreses que contractin persones desocupades empadronades a la ciutat. Les sol·licituds per accedir a aquestes subvencions es poden presentar fins al 31 d'octubre a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (planta baixa de l'Ajuntament) o a la seu electrònica.

Una de les línies de subvencions està dirigida a fomentar l'ocupació dels col·lectius amb més dificultats d'accés a una feina. D'aquesta forma, l'Ajuntament ofereix una subvenció, amb un màxim de 2.500 euros per contracte, a les empreses que incorporin persones empadronades a Sant Joan Despí per un període mínim de sis mesos. Les empreses beneficiàries han de desenvolupar la seva activitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Les subvencions es destinaran, preferentment, a les empreses que contractin persones més grans de 45 anys que han esgotat la prestació per desocupació i no perceben subsidis, aturats de llarga durada amb 2 anys o més a l'atur, persones amb discapacitat, dones, i joves d'entre 16 i 30 anys.
 

Establiments comercials i mercats


Aquest nou paquet de subvencions també vol fomentar l'activitat dels establiments comercials i dels mercats municipals de Sant Joan Despí. En aquest sentit, l'Ajuntament incentivarà la posada en marxa de noves activitats comercials amb una subvenció de la taxa per llicència d'obertura d'establiments (per nova activitat o per canvi de titularitat). La quantia de la subvenció serà, en funció de la ubicació de l'activitat, d'entre el 50% i el 100% de l'import de la taxa, fins a un màxim de 300 euros.

Els comerços ja existents també es poden acollir a ajuts gràcies a la subvenció de les taxes i impostos municipals lligats a les obres d'adequació i modernització dels establiments comercials (la taxa per llicències urbanístiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres). La quantia de la subvenció serà del 50%, fins a un màxim de 300 euros.

Pel que fa als mercats municipals, els paradistes poden sol·licitar ajuts per a la millora de la imatge exterior i interior del seu local (retolació, disseny, il·luminació, paviment, millora de l'accessibilitat...); o per a la millora de la gestió del negoci (pàgines web, programes de gestió i de comerç electrònic). L'import màxim serà del 75% del cost de la inversió, fins a un màxim de 750 euros.

A les bases reguladores d'aquestes subvencions es recull la informació detallada de cada línia, el procediment per sol·licitar les subvencions i els terminis de presentació de sol·licituds. Les actuacions que són objecte d'aquestes subvencions s'han d'haver dut a terme en el període comprès entre l'1 de novembre de 2017 i el 31 d'octubre de 2018. Podeu consultar les bases reguladores de les subvencions en aquest enllaç.