Esteu aquí

Cavalcada Reis 2018

Inscripcions Cavalcada de ReisOmpliu totes les dades:
 

En cas de ser admès/a per sorteig, accepto el compromís que el nen/nena assistirà a la reunió de preparació el proper 19 de desembre de 2017 a les 18 hores.

Nota:
  • Els únics requisits són tenir 11 anys, haver nascut l'any 2006, estar empadronat a Sant Joan Despí i poder assistir en cas de ser admès per sorteig a la reunió preparatòria.
  • El número de registre d'inscripció no serà el número de participació en el sorteig. A cada nen/a que compleixi amb els requisits se li atorgarà un número de participació en el sorteig de places que es farà el proper 13 de desembre de 2017 a les 19 hores, a l'Àrea de Serveis a la Persona.
Data de naixement *
Ex. 23/10/2018
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del que és responsable l’Ajuntament de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament, camí del Mig, número 9 de Sant Joan Despí, telemàticament mitjançant Seu electrònica o per correu electrònic: cultura@sjdespi.net.