Esteu aquí

Enquesta de condicions de vida 2018

L'Enquesta de condicions de vida 2018 és una operació oficial integrada en el Programa anual d'actuació estadística vigent (actuació 05 01 01), en desplegament de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) realitzarà l’Enquesta de condicions de vida 2018 entre els mesos de setembre 2018 i gener de 2019. 'Enquesta de condicions de vida 2018 és una operació oficial integrada en el Programa anual d'actuació estadística vigent (actuació 05 01 01), en desplegament de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

L'objectiu de l'Enquesta és obtenir informació sobre la renda i les condicions de vida de les llars, la composició de la pobresa i l'exclusió social a Catalunya, i poder-la comparar a escala nacional i europea.

La recollida de la informació es fa mitjançant una entrevista personal amb qüestionari electrònic (els enquestadors estan acreditats per l’Idescat). Prèviament, els titulars dels habitatges seleccionats hauran rebut una carta de l'Idescat en què s'expliquen els objectius i les característiques de l'Enquesta.

Atès el caràcter d'interès públic, fixat pel Parlament de Catalunya, de totes les estadístiques integrades en el Pla estadístic de Catalunya, la col·laboració de la població i de les empreses en la resposta dels qüestionaris és legalment obligatòria, amb la finalitat d'assegurar una quota adequada de respostes i, conseqüentment, uns resultats estadístics fiables.

Si necessiteu dubtes o necessiteu més informació teniu els següents canals informatius:


www.idescat.cat

Telèfon: 900 834 044
Adreça electrònica: condicionsdevida@idescat.cat

 
 

L'agenda, al dia

Juny 2019

dl dt dc dj dv ds dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30