Esteu aquí

Material a recollir

Recollida de mobles

El servei de recollida de mobles es porta a terme tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge, per la nit. Els ciutadans/es hauran de treure els mobles de 19.30 a 20 hores del dia de recollida i deixar-los al costat del contenidor més proper.

Recollida d'oli domèstic

Les persones interessades a tenir per primera vegada un recipient per reciclar l'oli domèstic poden venir a buscar-lo a l'Ajuntament, sol·licitar-lo per telèfon o bé on line, per correu electrònic. La recollida es realitza els dimecres a la tarda de 15:30 a 19:00 hores per la Brigada Municipal. S'ha d'avisar prèviament a l'Ajuntament.

(dd/mm/aaaa)
Afegiu el vostre comentari...
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud presencialment al Registre General de l’Ajuntament al Camí del Mig, número 9 de Sant Joan Despí, telemàticament a través de la Seu electrònica o per correu electrònic a l’adreça ajuntament@sjdespi.cat