Esteu aquí

Pressupost Municipal

El Pressupost municipal és una de les ordenances més importants que aprova anualment l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Al Pressupost municipal s'hi veuen reflectides les despeses i els ingressos que la corporació realitza al llarg de l'any. Aquí trobareu la informació detallada sobre els ingressos, les despeses i l’execució del pressupost de l’Ajuntament. A més, serà possible consultar les modificacions pressupostàries que es puguin produir al llarg de l'any.


Consulta el Pressupost municipal de 2017 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

Podeu consultar i/o descarregar diferents documents relatius al  Pressupost municipal de 2017 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí: ingressos, despeses, pla d'inversions i pressupost de la societat municipal ADSA.

DOCUMENTS
PDF icon ingressos_detall_per_conceptes_2017.pdf

PDF icon ingressos_resum_per_capitols_2017.pdf

PDF icon ingressos_detall_per_aplicacions_2017.pdf

PDF icon despeses_resum_per_politiques_publiques_2017.pdf

PDF icon despeses_resum_per_organics_2017.pdf

PDF icon despeses_resum_per_capitols_2017.pdf

PDF icon despeses_detall_per_economics.pdf

PDF icon despeses_detall_per_economics_2017.pdf
 


Més informació sobre la gestió económica aquí.

 

PRESSUPOST 2016
PRESSUPOST 2015
PRESSUPOST 2014
historic