Esteu aquí

Seu electrònica

Seu electrònica

L'accés electrònic al vostre Ajuntament amb plenes garanties
 

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan Despí és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

En data 14 de març de 2020, es va aprovar el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària del COVID-19, establint per un termini inicial de 15 dies un seguit de mesures per combatre la situació d’emergència de salut pública derivada del virus SARS Cov-2.
 
La Disposició addicional tercera de l’esmentat RD 463/2020, de 14 març,  estableix la suspensió i la interrupció dels terminis administratius per a tots els tràmits i procediments de tot el sector públic.
 
Per tant, abans de formalitzar qualsevol petició o tràmit valoreu la urgència del mateix, tenint en compte sempre que els terminis de tramitació es troben suspesos.


Atenció a la ciutadania


Padró habitants

** Per facilitar l’expedició de volants de convivència o d'empadronament, requerits per a tràmits amb altres administracions o altres organismes per gestions urgents i inajornables, s’ha habilitat el tràmit Instància genèrica a través de la Seu electrònica, per permetre a les persones físiques l'obtenció de volants mitjançant la identificació idCAT Mòbil mentre estigui en vigor la declaració d'estat d'alarma derivada de la situació ocasionada per la crisi sanitària de la COVID-19.​​


Urbanisme, activitats i medi ambientGestió econòmica


Educació


Altres tràmits


Tràmits relatius als drets ARCO de protecció de dades personals:

Menú principal

L'agenda, al dia

Juny 2020

dl dt dc dj dv ds dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30