Animals de companyia

Pipi cans SJD

Els hi recordem que l’Ajuntament de Sant Joan Despí disposa d’instal·lacions perquè els gossos hi puguin anar, anomenades pipi-cans.
Els gossos han d’anar lligats i els potencialment perillosos amb morrió pel carrer fins als pipi-cans, on poden anar sense.
S'han de portar bosses i recollir SEMPRE les seves defecacions.

Barri Centre:

 • Passeig del Canal / Centre Cívic Sant Pancraç
 • José Agustín Goytisolo (Vinyoli-Montjuïc)
 • Parc del Mil·lenari (Maria Tarrida-Creu Muntaner)
 • Carrer Major

Les Planes:

 • Parc de la Fontsanta. C/ Fontsanta

Pla del Vent-Torreblanca:

 • C. Torreblanca / Rubió i Tudurí
 • Av. de la Generalitat

Residencial Sant Joan:

 • Parc de la Fontsanta. C. Sant Martí de l'Erm
 • Pont Reixat

Netegem els orins


Els orins dels gossos al carrer provoquen, a més de taques i pudors, la degradació del mobiliari urbà, de façanes, rodes de vehicles, etc. Per pal·liar aquest problema, es recomana a les persones propietàries de gossos portar una ampolla amb aigua per tal de diluir l’orina abocant-hi l'aigua. A les persones propietàries d’animals que es trobin censats al registre municipal, l'Ajuntament els lliura una ampolla lleugera i plegable, per tal que puguin fer-la servir per diluir els orins i mantenir net l'espai públic.


 

Cens d'animals

 

Com inscriure un gos en el cens caní?

S'ha de donar d'alta al registre municipal de gossos als efectes d’obtenir la placa corresponent, que es lliura anualment contra el pagament del rebut, el qual s'emet de forma automàtica des de la data d’alta fins a la comunicació fefaent de la baixa a l’Ajuntament (mort, trasllat domicili, etc.).

Tramitació presencial:

Departament de gestió tributària
Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00

Documentació:

 • DNI del titular.
 • Adjuntar fotocòpies de  (DNI + cartilla veterinària + dades del veterinari + número de microxip)
 • Omplir la instància sol·licitant la inscripció.

Termini:

Dos mesos a partir de l’adquisició de l’animal

Instància genèrica
 Com inscriure gats i fures al cens?


La documentació necessària és:
 • Instància sol·licitant el cens del gat/a o fura.
 • Adjuntar:
  • còpia de DNI del/de la propietari/a de l'animal.
  • Còpia de les dates del veterinari de l'animal.
  • Núm. de microxip de l'animal
  • Fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal.