Esteu aquí

Preinscripció estudis postobligatoris

 

* A conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 cal reduir al màxim els tràmits presencials substituint-los per accions telemàtiques

 

BATXILLERAT

 

 • Preinscripció del dia 27 de maig al 3 de juny (electrònica o de suport informàtic)

Informació dels centres educatius de Sant Joan Despí que ofereixen Batxillerat:

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
agora.xtec.cat/iesffg
iesffg@xtec.cat
93 373 16 11

Institut Jaume Salvador i Pedrol 
agora.xtec.cat/iespedrol
iespedrol@xtec.cat
93 373 06 12

Ateneu Instructiu
ateneuinstructiu.com
col-ateneuinstructiu@xtec.cat
93 373 17 16

Més informació de la preinscripció al Batxillerat a queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 

 • Preinscripció del dia 2 de juny al 8 de juny (electrònica o de suport informàtic)

Informació dels centres educatius de Sant Joan Despí que ofereixen cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional:

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia   
agora.xtec.cat/iesffg
iesffg@xtec.cat
93 373 16 11
Oferta formativa 2020-2021:

 • Comerç i Màrqueting
  • Activitats comercials
 • Sanitat
  • Cures auxiliars d’infermeria
  • Emergències sanitàries
    

Més informació de la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional a queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 

 • Preinscripció del dia 10 de juny al 17 de juny (electrònica o de suport informàtic)

Informació dels centres educatius de Sant Joan Despí que ofereixen cicles formatius de grau superior de Formació Professional:

Institut Ferrer i Guàrdia   
agora.xtec.cat/iesffg
iesffg@xtec.cat
93 373 16 11
Oferta formativa 2020-2021:

 • Comerç i Màrqueting
  • Gestió de vendes i espais comercials
  • Comerç internacional
    

Més informació de la preinscripció als cicles formatius de grau superior de Formació Professional a queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

 

 • Preinscripció: del 25 de maig al 5 de juny

Amb motiu de la situació excepcional per la COVID-19, preferentment s’haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció via telemàtica.

Presentació telemàtica: descarregueu la sol·licitud de preinscripció que, a partir del 25 de maig, trobareu a queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi. Un cop omplerta, envieu-la al correu electrònic a a8960285@xtec.cat amb la documentació necessària.

Posteriorment a la presentació de la sol·licitud, es posaran en contacte amb vosaltres per realitzar una entrevista telemàtica.

La informació sobre el programa PFI i sobre el procés de sol·licitud està publicada a la web de l’IES Ferrer i Guàrdia (tel. 93 373 16 11) iesffg.cat

Què és el PFI? El Programa de Formació i Inserció-Pla de Transició al Treball proporciona formació en un àmbit professional a joves que han finalitzat l’ESO sense graduar.

A qui s’adreça? A joves d’entre 16 i 21 anys sense el graduat en ESO i que volen formar-se en una professió.

Què ofereix? Assessorament i un pla d’atenció personalitzat, orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa, la iniciació en una professió de manera pràctica i un primer contacte amb el món laboral.

El PFI de Sant Joan Despí ofereix formació en dos perfils:  

 • auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
 • auxiliar en operacions de muntatges en instal·lacions electrotècniques en edificis


 

ESCOLA D’ADULTS

 

 • Preinscripció: del 15 de juny al 29 de juny

Oferta formativa del Centre de Formació d’Adults Arquitecte Jujol de Sant Joan Despí per al curs 2020-2021:

 • Llengües: català (A1, A2 i B1), castellà (A1, A2 i B1), anglès (A1, A2 i A2.2), francès (A1)
 • Formació reglada: Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Formació Instrumental
 • Competic: Inicial, 1, 2 i 3
 • Preparació a les proves lliures: proves d’accés a grau mitjà, proves d’accés a grau superior, proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys