Esteu aquí

Mesures preventives brots COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha decretat mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a diferents municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, inclòs Sant Joan Despí.

 

► Afectacions als serveis a Sant Joan Despí

L'Ajuntament ha pres les següens mesures de prevenció per evitar que es produeixin contagis de la COVID-19 a la ciutat:

  • Tancament de les pistes esportives a l'aire lliure
  • Tancament de les zones de jocs infantils
  • Tancament de les zones de pícnic (la situada a l'entorn del riu Llobregat i la situada al parc de la Fontsanta)

 

 

MESURES ESPECIALS PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT DE LA COVID-19 ADOPTADES PER LA GENERALITAT

 

► Desplaçaments personals

Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament en els casos següents:

a) Per a l'assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.

b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.

d) Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis.

e) Per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres.

f) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.

g) Per fer trobades i activitats culturals, del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual a què es fa referència en el paràgraf següent.

h) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

i) Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

j) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.

k) Per atendre els horts familiars d'autoconsum.

l) Per exàmens o proves oficials inajornables.

m) Per causa de força major o situació de necessitat.

Els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l'aïllament. El grup ha de ser el més estable possible.

 

► Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

Els actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres limitaran l'assistència al 33% del seu aforament.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

 

► Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

Es podran dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, o a l'aire lliure, en espais públics especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que es garanteixi que no se supera el 50% de la seva capacitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'Actuació del PROCICAT.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments romandran oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

La realització d'activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es podrà dur a terme sempre que es garanteixi no superar el 50% del seu aforament i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

► Empreses de serveis i comerç minorista

L'activitat comercial s'ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració. Tant en espais tancats, com en espais a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m. L'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona.

Cal aplicar de manera rigorosa les mesures del Pla Sectorial de comerç aprovat pel PROCICAT. El Pla Sectorial estableix les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat per fer front a la COVID-19.

 

► Activitats d'hoteleria i restauració

En les activitats d'hostaleria i restauració es limita l'aforament a l'interior dels establiments al 50% de l'autoritzat i el consum s'ha de realitzar sempre en taula. A les terrasses l'aforament ha de ser el resultant d'aplicar una distància de 2 metres entre taules o grups de taules.

En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat.

Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.

 

► Activitats de casals i colònies d'estiu

Es mantenen les activitats de casals i colònies d'estiu, les quals han de complir els ”Criteris generals per a la organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020, i els protocols específics” del pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, especialment el que fa referència als grups estables de convivència i a les altres mesures de prevenció i protecció de la salut.

 

CONSULTA EL TEXT COMPLET DE LA RESOLUCIÓ SLT/1960/2020 DE 31 DE JULIOL DE LA GENERALITAT