Esteu aquí

Participació en l'elaboració de normes amb rang de Llei

L’article 133 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, ha introduït un tràmit previ de participació de la ciutadania en el procediment de l’elaboració de normes amb rang de llei, i estableix que  amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració  competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a)  Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b)  La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c)  Els objectius de la norma.
d)  Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En aquest apartat podeu consultar les normes amb rang de Llei que es pretenen elaborar i participar-hi.

Inici del procés de participació de la ciutadania en el procediment per a l’elaboració del Reglament Municipal de solars sense edificar de l'Ajuntament de Sant Joan Despí (document adjunt)