Esteu aquí

Pla local de sensibilització

El Pla local de Sensibilització 'Estimem el món, construint la pau' és el marc des del qual Sant Joan Despí treballa i fomenta a partir de la informació, la formació i la participació, l’educació en valors i les actituds crítiques i responsables davant les injustícies socials.

Aquest pla està format per diverses accions i programes, cadascun dels quals pren identitat pròpia.

Treballs que es desenvolupen

  • Activitats de sensibilització al conjunt de la ciutadania
  • Activitats de sensibilització als CEIP i IES del municipi
  • Celebració del Dia Universal dels Drets de l’Infant
  • Exposicions
  • Campanyes
  • Revista Utopies

Més informació:

Àrea de Serveis a la Persona
Avinguda de Barcelona, 41
Telèfon 93 477 00 51